Ramazan Ve Teravih

Rasûlullah (sav) “Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” Buyurdular. (Buhârî, Terâvih, 1; Muvatta’, es-Salât fi’r-Ramazân, 2)

 

Hz. Âişe annemiz şöyle anlatır:

 

“Bir gece Rasûlullah (sav) Mescidde teravih namazı kıldı. İnsanlar da ona tâbî olarak namaz kıldı, ikinci gece yine kıldı, o gece cemaat çoğaldı. Daha sonra üçüncü veya dördüncü gece cemaat toplandı, fakat Rasûlullah (sav) mescide çıkmadı. Sabah olunca:

 

“‒Gece toplandığınızı gördüm, ama teravih namazının size farz kılınmasından korktuğum için çıkıp size teravih kıldırmadım.” buyurdu. Bu hadise Ramazanda olmuştu.” (Muvatta’, es-Salât fi’r-Ramazân, 1) Teravih namazı cemaatle kılınmaya ilk defâ Hz. Ömer (ra) zamanında başlamıştır.

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

 

Rabbimizin bir adı da “el-Mecîd”dir. Yani, fiilleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medh ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir. Ramazan ayı da bol lütuflarla gelir. Gündüz oruç tuttuğumuz gibi, gecelerini terâvih namazıyla nurlandıralım.

 

Niyet, yani azim ve karar, harika bir şeydir. Biz oruç ve teravihe ihlas ve samimiyetle niyet edersek, bu ibadetler çok kolaylaşır.

 

Allah ibadetlerinizi kabul ederek mükafatınızı bol versin.

Yazarın Diğer Yazıları