Bizde Zina Suçtur ve Ayıptır
Batı kabul etmese de bize göre zina suçtur, ayıptır. Dünyevi ve uhrevi cezası vardır. Ama ondan önce bilinmesi gereken bir çok dinî ölçüler de vardır. Ancak birinsanın zina suçunu tespit etmek çok zordur. Ya kendisi dört defa ikrar edecek. Ya da rezaleti sanki aleni işleyecek. Bu da toplumu bu beladan korumak içindir. Kendisi de, lafı da olmamalıdır. Bu konuda şu esaslara dikkat etmeliyiz:

1- Beraat-ı zimmet, yani kişinin suçsuzluğu asıldır. Suç sonradan oluşur ve kanıtlanması gerekir. Kanıtlanmadıkça, yani yargılanıp hüküm verilmedikçe, sanıklar hala suçsuzdur. 

2- İslam’da zina fiilinin isbatı ya itirafla, veya dört şahidin bizzat gördüğüne şehadetiyle gerçekleşir.

3- üç kişi görseler, yeterli şahit olmadığından onların da susması gerekir. Yoksa “kazf-iftira” suçundan ceza görürler. Bu “iffete iftira” da büyük günahlardandır.

4- Müslümanlar böyle bir olay karşısında dört şahit isterler veya “bu bir iftiradır” derler. Kötü zan haramdır. Bu konuyu kesinleşmedikçe konuşmazlar. Herkes bu ölçüleri bilmez ve yapmaz olabilir. Ama hiç olmazsa Müslümanlar bilip yapmalıdırlar. Dört şahitten eksik olarak kim böyle bir isnatta bulunursa, ona "haddi kazf" uygulanır. Yani seksen sopa.

5- Yazımızın başında da tek eşliliğin tavsiyesi geçmiştir. Ancak İslam bir erkeğe dörde kadar kadınla evlenmeye cevaz vermiştir. İşte ilgili ayetlerden birisi: “…beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Adaletli davranamamaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz ile yetinin. Bu, ada-letten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” (Nisa suresi 3. ayet)

6- Bu mesele çok önemlidir. Bir çok kadın veya erkek Müslüman, sırf bu meselede farkında olmadan imanını kaybediyor. Açıkça söylüyorum, bir ayeti inkar etmek, bir ayetteki emir veya yasağı tanımamak, çirkin görmek ve hakaret etmek, bir mümini kesinlikle dinden çıkarır. Bizim bilgimize güvenmeyip de hala şüphesi olanlar varsa, hemen ve derhal akaid kitaplarına baksın veya müftülüğe sorsunlar. çünkü iman şüphe kaldırmaz. O, kesin bir inançtır.

7- Bu gün dinimizin bu hükümleri uygulanmasa bile, her Müslüman medeni kanun gereği tek eşli olsa bile, dinin kesin emirlerine saygı göstermek zorundadır.

Yazarın Diğer Yazıları