İslamiyat Kategori
KURÂN
Okumak, anlamak anlamında olan Kur’an, Allah Teala’nın ,son Peygamberi Hz. Muhammed’e (sav.) indirdiği son kitabıdır. O’na bu adı bizzat Allah Teala vermiştir. (Yusuf, 2). 

Daha başka bir çok adı da bulunan Kur’an’ın derli toplu bir tanımını şöyle yapabiliriz:

Kur’an, Allah (cc.) tarafından bazen doğrudan, bazen de Cebrail adlı melek aracılığı ile, yirmi üç sene içinde, ara ara ve parça parça  Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilen, o günden günümüze kadar hem ezber, hem de yazı ile eksiksiz olarak gelen,  okunması ile ibadet olunan, ilâhî ve en üstün, benzeri getirilemez mucize sözlerdir.