İman Küfür Mücadelesi Devam Ediyor

Bugün dünyaya özellikle çevremize baktığımızda   iman küfür mücadelesinin devam ettiğini görüyoruz. İslam düşmanları tarihte olduğu gibi bugün de  düşmanlıklarını sürdürüyor, her fırsatta Müslümanları önce parçalamak sonra da yutmak  istiyor.

Çevremize baktığımızda zulmün, haksızlığın, fitnenin her tarafı sardığını görüyoruz. Olup bitenler ne insanlığa ne de İslam’ a sığar. İnsanlar o kadar zalim, o kadar insafsız ki, kimse kimseye acımıyor merhamet etmiyor, her gün bir hiç uğruna yüzlerce insan öldürülüyor.

Bu zalimler geri kalmış ülkelerin  insanlarını kandırıyor, size demokrasi getireceğim, hür olacaksınız diyor, sonra da o ülkeleri kan gölüne çeviriyorlar. Nerde kaldı insanlık,  adalet, yaşama hakkı.

Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir diyor Kuran. Ama her gün yüzlerce insan öldürülüyor, yerinden yuvasından ediliyor, aç susuz bırakılıyor, şehirler yakılıp yıkılıyor, yok ediliyor.

Niçin bu vahşetler, katliamlar, zulümler? Daha çok para kazanmak, daha çok hükmedebilmek için mi?  Atalarımız “kork Allah’tan korkmayandan” demiş. Allah’tan korkmayan insanların yapamayacağı bir şey yoktur.

Görülüyor ki  her geçen gün fitne çoğalıyor, zulüm artıyor, haksızlık yayılıyor, zayıf olanlar eziliyor. Oysa yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din Allah'ın’ oluncaya kadar mücadele etmek Müslüman olmanın gereğidir. İşin acı tarafı en çok fitnenin, kan ve gözyaşının olduğu yer, Müslüman’ım diyenlerin yaşadığı topraklardır.

 Yaşanan bunca olayları akıl almaz, İslam kabul etmez. Peki kim yapıyor bunları?  Şu bir gerçek ki, bunları hakiki bir Müslüman yapamaz. Bunu yapan kimselerin imandan nasibi yoktur. Kalbinde Allah korkusu olmayan kimseler  “Her şey benim olsun altta kalanın canı çıksın” mantığı ile hareket ediyor ki bu insanların yapamayacağı kötülük yoktur.

Allah düşmanları,  önce geri kalmış İslam ülkelerini bölüyor, parçalıyor, sonra da birbirine kırdırıyor. Amaçları  onları sömürmek,  güçlenmelerine mani olmak ve onlara hükmetmek.   Bunları yaparken de ikiyüzlü davranıyorlar. Geri kalmış ülkelerin yüzlerine demokrasi ve medeniyet götüreceklerini söylüyor, arkalarından da kuyularını kazıyorlar.

Müslümanlar aklını başına almalı, düşmanların oyununa gelmemeli, İslam adına İslam’ ın adına leke sürmemelidirler.

 Şunu da bilmeliyiz ki dünya bu zalimlerin eline bırakılamaz. Aksi halde yeryüzünde adaleti sağlamak, fitneyi ortadan kaldırmak mümkün değildir.

En büyük problemimiz cehalet, İslam’ ı bilmemek, düşmanlarımızın oyununa gelmektir. İki sloganla mücahit kesilmek, sonra da insanların kafasını kesmek Müslümanlık değildir. Gerçek İslam’ ı yani Hz. Peygamberin tebliğ ettiği İslam’ ı insanımıza öğretmeli, yanlış yorumlardan ve yanlış anlayışlardan uzaklaştırmalıyız. İntihar bombacısı olup masum insanları öldürmenin cihat olmadığını gençlerimize öğretmeliyiz.

İslam Dininin amacı insanları dünya ve  âhirette saadete ve selamete çıkarmak, yeryüzünden zulmü, fitneyi, acımasızlığı kaldırmak, adaleti, merhameti ve huzuru yaymaktır. Bunların olmadığı yerde gerçek İslam’ dan  bahsedilemez.

Irak’ ta,  Suriye’de  Afganistan’da ve diğer bölgelerde olup bitenleri İslam’ la izah etmek mümkün değildir.

 

Yazarın Diğer Yazıları