Batıl inançlar ve yanlış fikirler İnsanın Başını Belaya sokar

Çevremizde ve dünyada olup bitenlere baktığımızda bir çok devletin savaştığını, her yeri kan gölüne çevirdiklerini görüyoruz. Bu savaşların nedenlerini araştırdığımızda ırkçılık ve materyalizm gibi batıl inançların, yanlış fikirlerin  olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa ve Amerika’da hakim fikir materyalizmdir. Onlar: ‘her şey benim olsun altta kalanın canı çıksın’ düşüncesiyle menfaatlerinden başka bir şey düşünmemektedirler.

Para kazanmak, zengin olmak için doğru yanlış demeden her türlü yola başvuruyorlar. Bunu yaparken kendi vatandaşlarından başkasına insan gözü ile bakmıyorlar. Çünkü bunlar haktan, hakikatten uzaktırlar.

Hedeflerine ulaşmak için çeşitli ülkelerdeki azınlıkları çeşitli şekillerde kışkırtıyor ve kullanıyorlar. Mesela:  ‘sen Kürtsün, Türklerin hakimiyeti altında yaşamak köleliktir ‘ diyerek Kürtleri Türklere karşı kışkırtıyor, onlara her türlü maddi desteği karşılıksız olarak veriyorlar. Amaçları   önce o ülkeyi bölmek, silah satmak,  sonra parçalamak daha sonra da o ülkenin  değerli madenlerine el koymaktır.

Bir başka ülkeyi bölmek için inancı kullanarak ‘sen sünnisin, sen alevisin’ diyerek halkı bir birine düşürmekte, silah kullanmaya teşvik etmektedirler. Sonunda o ülke yıkılıp mahvolurken bu gözü dönmüş materyalistler hem silah satarak, hem de o ülkenin değerli madenlerine el koyarak sömürü düzeni kurmaktadırlar.

Bugün Suriye’de olup bitenlere bir bakalım. Amerika’nın , İngiltere’nin ne işi var Suriye’de? Yardım etmek, barışı sağlamak için mi..?

Elbette hayır. Peki ne yapıyor Amerika? Tırlar dolusu karşılıksız silah veriyor pkkk ya, pyd ye.

Niçin? Orada kendi emrinde bir devletçik kurdurmak ve orayı sömürmek için.

Maalesef  bu ülkelerdeki azınlıklar ve farklı guruplar da bu oyuna geliyor ve kendi vatandaşlarına ihanet ediyorlar.

Müslümanlar başka bir ülkeye zulme son vermek, adaleti gerçekleştirmek, Yüce Allah’ın dini İslam’ı  tebliğ etmek için giderler. Tarih bunun şahididir. Hiç kimsenin inancına, ibadetine karışılmamış, herkesin hürriyet içerisinde yaşamasına ve ibadet yapmasına izin verilmiştir.

Gayr-ı Müslimlerin girdiği ülkelerde yaptığı ortada; bölmek, parçalamak ve sömürmek.

Amerika’nın  son yıllarda Afganistan’da, Irak’ta, Pakistan’da ,Suriye’de ve Türkiye’de yaptıklarını bir düşünelim..? Bütün bunları ancak bir terör devleti yapabilir.

Bana sorarsanız Amerika bir terör devletidir. Avrupa devletlerinin de Amerika’dan geri kalır yanı yoktur.

İşte  Müslüman’la kâfir arasındaki fark. Müslüman âdil, merhametli ve insaflıdır. Kâfirler ise zalim, insafsız ve merhametsizdir.Yazarın Diğer Yazıları