Ahiret Gününe İmanın Anlamı

Günümüzde Müslüman’ım diyenlerin çoğu Müslüman gibi yaşamıyorlar. Îmanları sanki boğazlarından aşağı inmemiş. Âhirete inandım diyorlar ama onun için hazırlık yapmıyorlar. Dünya bir imtihan dünyası. Müminler hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışmalı ve Âhiret için hazırlık yapmalı, İslamî hayat tarzını seçmelidirler.

 

Îman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Kalpte îman olmazsa dil ile söylemenin bir önemi yoktur.

 

İman esaslarından biri de ahiret gününün varlığına imandır. Âhiretin varlığını inkâr eden bir kimse kâfir olur.

Ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan zamana denir. Ahiret hayatına kabir ve berzah hayatını da katabiliriz. Buna göre ölümden sonra hemen başlayan berzah hayatı İsrafil’in sura üfürmesi, kıyametin kopması, yeniden diriliş, mahşerde toplanma, amel defterinin verilmesi, hesap, mizan, sırat, havz, şefaat, cennet ve cehennemle ilgili hususlar ahiret hayatına dahildir.

Âhiret günü: Kıyamet günü, din günü, ceza günü, son gün ve diriliş günü olarak da isimlendirilmiştir.

Kuran’da şöyle buyruluyor: “ (Ya Muhammed) onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Onlar âhirete de kesin olarak inanırlar. (Bakara: 4).

“ Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, mutlaka haktan çok uzak derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa:136).

Âhirete iman konusu Kuran’da birçok defa ele alınmıştır:  “Allah’a ve ahret gününe inanıp sâlih amel işleyenlerin Rableri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.” (Bakara:62).

 “İnsanlardan bazıları biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik derler. Hâlbuki onlar iman etmiş değildirler.” (Bakara:8).

Âhiret ve ahvali ile ilgili bilgiler ancak Allah ve Resulünün bildirmesiyle bilinir.

 

Allah’a ve ahret gününe iman eden bir kimse, öteki dünya için hazırlık yapar, hayatını İslamî esaslara göre düzenler. Yüce Allah’ın emirlerini tutar, nehiylerinden uzak durur. Helalinden kazanır, haramlardan kaçınır.

 

Birde bugün Müslüman’ım diyenlerin yaşayışına, hayat tarzına bakınız. Hayatlarında helal yok, haram yok, dünyaya taparcasına bağlanmışlar, iş konuşmaya gelince “ ben de Müslüman’ım “ demekten çekinmiyorlar. Böyle Müslümanlık olmaz.


Bizler bugünkü halimizle İslam’ın adına leke sürüyor, İslam’ı gözden düşürüyoruz.

 

Yazarın Diğer Yazıları